Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ
Ιστότοπος μελών ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ
 • Ο ιστότοπος, απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του ΣΚΛΕ – ΝΠΔΔ, είτε σε υποψήφια μέλη τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν online- αίτηση εγγραφής.
 • Η έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με πληροφορίες, δραστηριότητες και νέα του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ γίνεται από το επίσημο ενημερωτικό Portal του Συνδέσμου : www.skle.gr
Είσοδος μελών
Αφορά εγγεγραμένα μέλη στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ
Online Αίτηση Εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ
Αφορά υποψήφια μέλη
Portal ενημέρωσης ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ
Ενημέρωση, πληροφορίες, δραστηριότητες
Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε
(εάν είστε κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος):

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό καταβολής εγγραφής (25€)
  Αριθμός λογαριασμού ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ
  Εθνική Τράπεζα
  108/002057 - 58
  ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758
  Διευκρίνιση: σε περίπτωση μεταφοράς του ποσού εγγραφής ή/και συνδρομής από άλλη τράπεζα το σύνολο των εξόδων μεταφοράς βαρύνει τον /την εντολέα
 • Αποδεικτικά κατάθεσης συνδρομής (25€/έτος) για τα έτη από 2018 έως και 2024 ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (εώς και 5 ημέρες πριν την υποβολή)
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης "Νόμιμος χώρος παροχής κοινωνικής εργασίας"

2. Τι πρέπει να υποβάλετε:

 1. Αίτηση εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 2. Δήλωση στοιχείων κοινωνικού λειτουργού (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία στην παρούσα φόρμα)
 

1. Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε
(εάν είστε απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας προκειμένου να προχωρήσετε σε έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος):

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό καταβολής εγγραφής (25€)
  Αριθμός λογαριασμού ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ
  Εθνική Τράπεζα
  108/002057 - 58
  ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758
  Διευκρίνιση: σε περίπτωση μεταφοράς του ποσού εγγραφής από άλλη τράπεζα το σύνολο των εξόδων μεταφοράς βαρύνει τον /την εντολέα

2. Τι πρέπει να υποβάλετε:

 1. Αίτηση εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ (Συμπληρώνοντας & Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα)
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα αρχεία στην παρούσα φόρμα)