Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Δήλωση Στοιχείων ΚΛ και Συνδρομή έτους 2019;
2. Πότε πρέπει να καταθέσω την ετήσια συνδρομή και την δήλωση στοιχείων ΚΛ;
3. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;
4. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλλω για την εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ;
5. Σε ποιο λογαριασμό μπορώ να καταθέσω την εγγραφή ή/και την συνδρομή μου;
6. Είμαι εγγεγραμμένος/η στο ΣΚΛΕ πρέπει να γραφτώ και στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;
7. Πότε λήγει η προθεσμία εγγραφής;
8. Που εκδίδω την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;
9. Με ποιο τρόπο θα γνωστοποιήσω στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ ότι παρέλαβα την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;;
10. Πότε ανανεώνω την συνδρομή μέλους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ;
11. Ποιος/α μπορεί να ζητήσει έκδοση Βεβαίωσης «Νόμιμος Χώρος Παροχής Κοινωνικής Εργασίας»;