Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Δήλωση Στοιχείων ΚΛ και Συνδρομή έτους 2019;
2. Πότε πρέπει να καταθέσω την ετήσια συνδρομή και την δήλωση στοιχείων ΚΛ;
3. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;
4. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλλω για την εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ;
5. Σε ποιο λογαριασμό μπορώ να καταθέσω την εγγραφή ή/και την συνδρομή μου;
6. Είμαι εγγεγραμμένος/η στο ΣΚΛΕ πρέπει να γραφτώ και στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;
7. Πότε λήγει η προθεσμία εγγραφής;
8. Που εκδίδω την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;
9. Με ποιο τρόπο θα γνωστοποιήσω στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ ότι παρέλαβα την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;;
10. Πότε ανανεώνω την συνδρομή μέλους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ;
11. Ποιος/α μπορεί να ζητήσει έκδοση Βεβαίωσης «Νόμιμος Χώρος Παροχής Κοινωνικής Εργασίας»;
13. Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που έχει εκδοθεί πριν το 2018, όταν δεν απαιτούνταν η εγγραφή στο ΣΚΛΕ για την έκδοσή της, είμαι υποχρεωμένη /ος να εγγραφώ στο ΣΚΛΕ;;
14. Έχω τελειώσει τις σπουδές μου αλλά η απονομή πτυχίων από τη σχολή μου θα καθυστερήσει, μπορώ να εγγραφώ στο ΣΚΛΕ;;
15. Αποφοίτησα από σχολή κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών (πχ ψυχολογίας, κοινωνιολογίας), μπορώ να εγγραφώ στο ΣΚΛΕ και να ασκήσω το επάγγελμα της / του κοινωνικής /ου λειτουργού;;