Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ
Παρακαλoύμε εισάγετε τον 16-ψηφιο κωδικό επαλήθευσης και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και ότι είναι έγκυρο.
16 (ή 20)-ψηφιος κωδικός εγγράφου:
(ενδέχεται το πλήθος των ψηφίων να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης (π.χ. 2/10/2016 είτε 2-10-2016)
(δεν απαιτείται για τα δελτία ταυτότητας μέλους)
Τύπος εγγράφου