Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ

Ενημέρωση για την ανανέωση συνδρομής έτους 2020

Τρ, 07 Ιαν 2020 07-01-2020

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την ανανέωση της συνδρομής σας και στη συνέχεια να δημιουργήσετε την Βεβαίωση μέλους για το τρέχον έτος (2020), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Α. Πληρωμή Συνδρομής
 1. Εισέρχεστε (login) στην ατομική καρτέλα του μητρώου σας με τους κωδικούς σας και τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (Κεφαλαία Ελληνικά, εκτός κι αν τα στοιχεία σας είναι καταχωρημένα με Λατινικούς χαρακτήρες).
 2. Στο Menu Επιλογών, που βρίσκεται δεξιά στην καρτέλα σας επιλέγετε το πεδίο Συνδρομές – Οφειλές (κωδικοί πληρωμής, αποδείξεις). (Εικόνα 1 στο τέλος του κειμένου).
 3. Στο πεδίο αυτό, θα βρείτε την ειδοποίηση πληρωμής σε αρχείο pdf με μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο οποίος ξεκινά από RF και αντιστοιχεί στη δική σας συνδρομή και για συγκεκριμένο έτος αναφοράς (εικόνα 2).
 4. Η συνδρομή σας είναι δυνατό να πληρωθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα ηλεκτρονικά (internet banking) μέσω του συστήματος Διατραπεζικών Συναλλαγών – ΔΙΑΣ, με τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται π.χ. οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, φόροι, ασφάλειες κ.λ.π. ή με φυσική παρουσία σε τράπεζες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ( κωδικό πληρωμής) στο ταμείο.
 5. Στο περιβάλλον της τράπεζά σας (Internet Banking), θα πρέπει να επιλέξετε ΠΛΗΡΩΜΕΣ (όχι μεταφορά) και στους οργανισμούς θα αναζητήσετε τον ΣΚΛΕ π.χ. πληκτρολογώντας κοινωνικ ή λειτουργ
 6. Ο κωδικός πληρωμής αφορά σε συγκεκριμένο έτος αναφοράς και χρησιμοποιείται ΜΙΑ μόνο φορά. Για κάθε έτος θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής . Με την επιτυχή ΠΛΗΡΩΜΗ, ο ΣΚΛΕ ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και ΔΕΝ απαιτείται από εσάς περαιτέρω ενέργεια, ενώ μπορείτε να εκτυπώσετε την απόδειξη καταβολής είτε την βεβαίωση μέλους για κάθε νόμιμη χρήση, αφού πρώτα υποβάλετε την ετήσια δήλωση έτους.

Β. Λήψη Βεβαίωσης

Μετά την πληρωμή συνδρομής με τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το ΣΚΛΕ καθώς η εφαρμογή του μητρώου ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα.

Προκειμένου να δημιουργήσετε βεβαίωση μέλους για κάθε νόμιμη χρήση θα πρέπει :

 1. ενώ είστε συνδεδεμένοι (login), στην καρτέλα σας -> στο menu επιλογών -> να επιλέξετε "Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους"
 2. να υποβάλετε τη δήλωση στοιχείων έτους επιλέγοντας (κλικ) τον σύνδεσμο: "Εκκρεμεί υπεύθυνη δήλωση 20ΧΧ. Επιλέξτε εδώ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση. "
 3. μετά την υποβολή της δήλωσης (βήμα 2), η βεβαίωση τρέχοντος έτους δημιουργείται αυτόματα και μπορείτε να την "κατεβάσετε" σε μορφή PDF (εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές)

  Σημ.: Η δήλωση στοιχείων τρέχοντος έτους 20ΧΧ, μπορεί να υποβληθεί και πριν την πληρωμή της συνδρομής. (Εικόνα 1)

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Σε περίπτωση που είστε άνεργος /η το τρέχον έτος, να αγνοήσετε τη διαδικασία πληρωμής μέσω κωδικού και να επισυνάψετε (ανεβάσετε) στην ατομική καρτέλα του μητρώου σας, στο πεδίο Αρχεία Μέλους πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας ως αποδεικτικό καταβολής συνδρομής. (Γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις ανεργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί έως -το μέγιστο- 5 μέρες πριν την επισύναψή τους στην καρτέλα του μητρώου σας).
 • Τα μέλη που έχουν λάβει βεβαίωση αποκλειστικά για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει πρώτα να επισυνάψουν στην ατομική καρτέλα του μητρώου τους στο πεδίο Αρχεία Μέλους, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια θα ελεγχθεί και καταχωρηθεί από το ΣΚΛΕ και στη συνέχεια θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη ρύθμιση των οφειλών τους.
 • Για τη λήψη της βεβαίωσης μέλους για κάθε νόμιμη χρήση, προϋπόθεση δεν είναι μόνο η καταβολή της συνδρομής αλλά και η υποβολή της ετήσιας δήλωσης στοιχείων.

[Εικόνα 1]

[Εικόνα 2]