Εφαρμογή Μητρώου ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ Τηλ.: 210.88.34.818
Ελληνική Δημοκρατία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
ΝΠΔΔ

Ενημέρωση για την ανανέωση συνδρομής έτους 2023

Κυ, 01 Ιαν 2023 01-01-2023

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την ανανέωση της συνδρομής σας και στη συνέχεια να δημιουργήσετε την Βεβαίωση μέλους για το τρέχον έτος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Α. Πληρωμή Συνδρομής
  1. Εισέρχεστε (login) στην ατομική καρτέλα του μητρώου σας με τους κωδικούς σας και τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (Κεφαλαία Ελληνικά, εκτός κι αν τα στοιχεία σας είναι καταχωρημένα με Λατινικούς χαρακτήρες).
  2. Στο Menu Επιλογών, που βρίσκεται δεξιά στην καρτέλα σας επιλέγετε το πεδίο Συνδρομές – Οφειλές (κωδικοί πληρωμής, αποδείξεις). (Εικόνα 1 στο τέλος του κειμένου). Στο πεδίο αυτό, θα βρείτε την ειδοποίηση πληρωμής σε αρχείο pdf με μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο οποίος ξεκινά από RF και αντιστοιχεί στη δική σας συνδρομή και για συγκεκριμένο έτος αναφοράς (εικόνα 2).
  3. Η συνδρομή σας πληρώνεται  ηλεκτρονικά (internet banking) μέσω του συστήματος Διατραπεζικών Συναλλαγών – ΔΙΑΣ, με τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται π.χ. οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, φόροι, ασφάλειες κ.λ.π.
  4. Στο περιβάλλον της τράπεζά σας (Internet Banking), θα πρέπει να επιλέξετε ΠΛΗΡΩΜΕΣ (όχι μεταφορά) και στους οργανισμούς θα αναζητήσετε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ π.χ. πληκτρολογώντας κοινωνικ ή λειτουργ
  5. Ο κωδικός πληρωμής αφορά σε συγκεκριμένο έτος αναφοράς και χρησιμοποιείται ΜΙΑ μόνο φορά. Για κάθε έτος θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής . Με την επιτυχή ΠΛΗΡΩΜΗ, ο ΣΚΛΕ ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και ΔΕΝ απαιτείται από εσάς περαιτέρω ενέργεια, ενώ μπορείτε να εκτυπώσετε την απόδειξη καταβολής είτε την βεβαίωση μέλους για κάθε νόμιμη χρήση, αφού πρώτα υποβάλετε την ετήσια δήλωση έτους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1. Για άνεργους/ες συναδέλφους: Τα άνεργα μέλη του ΣΚΛΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής συνδρομής αρκεί να υποβάλουν Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ (Βεβαίωση Ν. 3979/2011 Άρθρο 14, παρ.1) έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους αγνοώντας τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και επισυνάπτοντας την πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας στο πεδίο ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ως αποδεικτικό καταβολής συνδρομής.  (Γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις ανεργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί έως -το μέγιστο- 5 μέρες πριν την επισύναψή τους στην καρτέλα του μητρώου σας).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δελτία Ανεργίας, Αποδεικτικά ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή άλλα έγγραφα του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ δεν γίνονται δεκτά και διαγράφονται από το μητρώο του μέλους
Βεβαιώσεις ανεργίας που αποστέλλονται με mail δεν λαμβάνονται υπόψη.
Βεβαίωση μέλους μπορείτε να εκδώσετε μόνο μετά από έλεγχο του δικαιολογητικού ανεργίας και έκδοσης απόδειξης μηδενικής πληρωμής από το ΣΚΛΕ (θα ειδοποιηθείτε σχετικά με e-mail).
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ανεργίας που υποβάλλονται μετά τις 28 Φεβρουαρίου.

2. Τα μέλη που έχουν λάβει βεβαίωση αποκλειστικά για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει πρώτα να επισυνάψουν στην ατομική καρτέλα του μητρώου τους στο πεδίο Αρχεία Μέλους, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια θα ελεγχθεί και καταχωρηθεί από το ΣΚΛΕ και στη συνέχεια θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

3. Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση κωδικού πληρωμής RF και σε κάθε πρίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά χρημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής της  συνδρομής μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με κωδικό πληρωμής, μετά από επικοινωνία (γραπτή) είναι δυνατό να γίνει μεταφορά του ποσού των 25€ στο λογαριασμό του ΣΚΛΕ στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758) αλλά σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά, αν γίνει από άλλη τράπεζα, θα πρέπει να γίνει με χρέωση του ΕΝΤΟΛΕΑ (OUR) και να ανεβάσετε το αποδεικτικό της συναλλαγής στο πεδίο ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ως αποδεικτικό καταβολής συνδρομής. (Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση της συνδρομής με μεταφορά μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην τακτοποίηση της σε αντίθεση με την εξόφληση μέσω ΔΙΑΣ που είναι άμεση).

 

Β. Λήψη Βεβαίωσης

Μετά την πληρωμή συνδρομής με τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το ΣΚΛΕ καθώς η εφαρμογή του μητρώου ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα.

Προκειμένου να δημιουργήσετε βεβαίωση μέλους για κάθε νόμιμη χρήση θα πρέπει :

  1. ενώ είστε συνδεδεμένοι (login), στην καρτέλα σας -> στο menu επιλογών -> να επιλέξετε "Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους"
  2. να υποβάλετε τη δήλωση στοιχείων έτους επιλέγοντας (κλικ) τον σύνδεσμο: "Εκκρεμεί υπεύθυνη δήλωση 20ΧΧ. Επιλέξτε εδώ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση. "
  3. μετά την υποβολή της δήλωσης (βήμα 2), η βεβαίωση τρέχοντος έτους δημιουργείται αυτόματα και μπορείτε να την "κατεβάσετε" σε μορφή PDF (εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Στοιχείων Έτους, ελέγξτε και διορθώσετε στοιχεία σας που έχουν αλλάξει επιλέγοντας από το μενού επιλογών "Βασικά στοιχεία μέλους", "Στοιχεία εργασίας - Άδεια ασκήσεως" ,"Σπουδές μέλους" αντίστοιχα.

Σημ.: Η δήλωση στοιχείων τρέχοντος έτους 20ΧΧ, μπορεί να υποβληθεί και πριν την πληρωμή της συνδρομής. (Εικόνα 1) αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψετε στο πεδίο Βεβαίωση για την έκδοση της Βεβαίωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Για τη λήψη της βεβαίωσης μέλους για κάθε νόμιμη χρήση, προϋπόθεση δεν είναι μόνο η καταβολή της συνδρομής αλλά και η υποβολή της ετήσιας δήλωσης στοιχείων.

[Εικόνα 1]

[Εικόνα 2]